Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Tebliği

Okuma Zamanı: 4 dk.

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Tebliği

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile ilgili Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 tarihli ve 2017/4 sayılı kararı, 07 Nisan 2017 tarihli 30031 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. Geçen ay URGE Uluslararası Rekabeti Geliştirme tebliğindeki fuar katılım desteklerinin milli katılım organizasyonları hariç tamamı iptal edilmişti. Bu arada milli katılım, yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımlara verilen genel bir tanımlama. Bu yeni düzenleme ile fuar destekleri yeniden şekillenmiş görülüyor.

Bu karar kapsamında desteklerden, yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Kalkınma Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen, desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara, Türk İhraç Ürünleri Fuarlarına, sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarına, yabancı firma katılımlı sektörel fuar ve milli katılım organizasyonlarına katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek gibi üretici ve imalatçı organizasyonları yararlanabiliyor. Mart ayında neden bir bilişim ihracatçı birliği kurulmasının gerekliliğine ilişikin bir yazı yazmıştım, şimdi bu birliğin kurulması için bir neden daha oluşuyor. Bu tebliğ ile ayrıca bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları bu desteklerden yararlanabilecekler. Diğer önemli bir husus ise desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirleniyor. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda İse her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebiliyor. Belirlenen fuar İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen, desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer almıyorsa yapılması gereken iş matbu fuar talep formlarını eksiksiz şekilde doldurarak bağlı olunan kurumlar aracılığı ile ihracatçı birliğine ve bakanlığa iletmek. Bu işlem yaklaşık 3 ay sürüyor, yeni başvurular yapılırken bu sürenin dikkate alınması gerekir. Bu tebliğ ile ayrıca bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden tebliğde belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamalar %75 oranında destekleniyor, Destek tutarı ise yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320.000 Türk Lirası, sektörel nitelikli olması halinde ise 500.000 Türk Lirası ile sınırlandırılmış. Ayrıca sektörel nitelikli fuarlarda, 500,000 Türk lirası desteğe ilaveten proje kapsamında yapılacak yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalarının %75’i, toplam 320.000 Türk Lirasını geçmemek üzere destekleniyor. Organizatörlere tanınan bu yeni destekler, yurt dışı fuar düzenlenmesinde bir çok kuruluşu cesaretlendirecek nitelikte, sadece bu desteklerin en azından bir kısmının peşin olarak avans şeklinde ve teminat karşılığı ödenmesi işleri çok kolaylaştıracak bir faktör olacaktır.

Katılımcılara fuar bazında ödenecek destek tutarı ise, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 Türk Lirasını geçemiyor. Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemiyor. Katılımcılar bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca bu karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncelleniyor. Hedef ülke belirlenmesinde ise sektörün fikir önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının bakanlık ile sıkı işbirliğinde olmaları elzemdir. Bu sorumluluğun farkında olan sektör sivil toplum kuruluşlarını bulmak ve onlara ulaşmak ve dertlerini anlatmak ise sektör firmalarının hala çözmeleri gereken bir sorun.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise bu tebliğ 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek, bu yüzden fuar desteklerinin o tarihden önce başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmayacağı. Herkese iyi ve verimli fuarlar dilerim.

Şerif A. BEYKOZ

SON YAZILAR

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler Zorunlu Olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya Geçecek?

5 Nisan 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler Zorunlu Olarak e-Dönüşüm’e Geçecek!

25 Mart 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.