Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

GİB, e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu’nu yayımladı!

Okuma Zamanı: 2 dk.

GİB, e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu’nu yayımladı!

Bilindiği üzere, 526 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği (509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)’nin e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi başlıklı maddesi ile e-Belge’lere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda GİB bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda; Gelir İdaresi Başkanlığı, www.ebelge.gib.gov.tr adresinde aşağıdaki duyuruyu yayımladı.

“e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlandı.”

Kılavuz içinde iptal ve itiraz işlemlerinin hangi kullanıcılar tarafından, hangi portal üzerinden, hangi kullanıcı bilgileri ile yapılacağı bilgileri ekran görüntüleriyle birlikte yer almaktadır.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

SON YAZILAR

Sovos Digital Planet ile Adım Adım e-Dönüşüm’e Nasıl Geçilir?

8 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.