Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu’na Yönelik Bir Dizi Yeni Taslak Tebliğ Yayımladı!

Okuma Zamanı: 3 dk.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu’na Yönelik Bir Dizi Yeni Taslak Tebliğ Yayımladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamalarına ilişkin taslak tebliğler yayımladı. Taslak tebliğlerde; ilgili uygulamalara yönelik yeni mükellef bilgileri paylaşıldı.

GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğ’de e-Fatura, İhracat ve Tax Free e-Fatura için;

e-Fatura’da zorunlu olarak geçiş yapacak firmalar için 1 Temmuz 2019 tarihinde 10 milyon TL olan ciro sınırının 5 Milyon TL’ye indirilmesi planlanıyor.

Zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının yeniden belirlendiği taslak tebliğde; e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların, ihracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının e-Fatura olarak düzenleme zorunluluğunda olduğu gibi bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Özel Fatura’ların da elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalara da yer verildi.

Yayımlanan tebliğ taslağına ulaşmak için: tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için: tıklayın.

GİB tarafından Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğ’de e-Defter için;

e-Defter için yayımlanan taslak tebliğde elektronik defterlerin oluşturulması sırasında uygulanan usul ve esaslara ilişkin yeni düzenlemelere yer verildi.

e-Defter için yayımlanan tebliğ taslağına ulaşmak için: tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için: tıklayın.

GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğ’de e-Arşiv için;

Nisan ayında e-Arşiv Fatura’ya ilişkin yayımlanan taslak tebliğin maddeleri aynen geçerli olmakla beraber ek olarak; GİB, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır. Mükellefler için e-Arşiv Fatura’ya son geçiş tarihi olarak da e-Fatura’da olduğu gibi 1 Temmuz 2019 belirlenmiştir.

e-Arşiv Fatura için yayımlanan tebliğ taslağına ulaşmak için: tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için: tıklayın.

GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğ’de e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu’nun kullanımına ilişkin yayımlanan detaylar aşağıdaki gibidir;

e-İrsaliye;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 25 Milyon TL ve üzeri ciroya sahip firmaların 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren; son tüketici dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı işlemlerinde hazırlamış oldukları irsaliyeleri elektronik ortamda hazırlamaları gerekiyor.

e-Serbest Meslek Makbuzu;

“Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların 1 Temmuz 2019 tarihine kadar gerekli hazırlıkları yaparak serbest meslek makbuzu belgelerini elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir.

e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu için tayımlanan tebliğ taslağına ulaşmak için: tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için: tıklayın.

SON YAZILAR

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler Zorunlu Olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya Geçecek?

5 Nisan 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler Zorunlu Olarak e-Dönüşüm’e Geçecek!

25 Mart 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.