Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

Yazılım için Yerli Ürün Belgesi Almak

Okuma Zamanı: 4 dk.

Yazılım için Yerli Ürün Belgesi Almak

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihinde mobil iletişim alanında 4,5G iletişim sistemi GSM operatörlerimiz tarafından kullanılmaya başlandı. 4,5G ihalesine dahil edilen 3,5G ihale şartnamesinde de olana ama bir türlü tam anlamı ile yerine getirilemeyen yerli ARGE’yi özendirici hatta zorlayıcı bazı şartlar vardı. Bunlar kısaca; operatörlerin her yıl altyapılarına yaptıkları yatırımların ilk üç yıl için sırasıyla en az %35, %40 ve %45’ini aldıkları tedarikçilerin ilgili teknolojiler alanlarında araştırma geliştirme projeleri yapmak üzere, üç yıl içinde sayıları 750’yi bulan araştırmacı ve mühendis çalıştırmaları zorunluluğu ve operatörlerin her yıl yaptıkları altyapı yatırımlarının %10’unu da Türkiye’de ARGE yapan, ürün geliştiren KOBİ’lerden tedarik etmek zorunda olma şartları vardı. Bunların yanında 4,5G ihalesine özel ve özellikle ULAK projesi için eklendiği düşünülen bir başka şart ise, operatörlerin yine her yıl yaptıkları yatırımlarının ilk yıl için en az %30’unu, ikinci yıl için %40’ını ve devam eden yıllarda %45’ini yerli malı olduğu tescillenen ürünlerden karşılamak zorunda olmaları idi ve sorun da burada başladı. Bakanlıklar arası koordinasyonsuzluklar yüzünden Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı BTK’nın hazırladığı 4,5G ihale şartnamesine koyulan bazı şartlar, Sanayi Bakanlığı’nın hazırladığı bazı kanun ve yönetmeliklerle çelişiyor ve uygulanmasını imkansız hale getiriyordu. Bu yüzden, hiçbir yazılım firması kendi ürünlerine yerli ürün belgesi alamadılar. 4,5G devreye alınalı 1 Nisan 2017 tarihinde 1. yılını tamamladı ve bütün operatörler ilk yılın yatırım raporlarını BTK’ya teslim ettiler. BTK da, yapılan yatırımlar içinde ihale şartnamesindeki ARGE şartlarının yerine getirilip getirilmediğini tetkik edecek, sonuçlara bakacak ve bir değerlendirmede bulunacak; ya ARGE şartlarının yerine getirilmediğine karar verip ceza uygulama yönüne gidecek ya da şartnamede açık bırakılan arka kapılardan operatörlerin süzülmesini sağlayacak. Çünkü bu şartların yerine getirilmesine imkan yok, alınan duyumlara göre yatırımlarda yerli ürün katkısı %2’ler civarında kalacak.

Yerli Malı Belgesi’ne ait tebliğ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yerli ürün belgesi problemini çözmek için ilgili ilgisiz birçok kurumda yerli yersiz çalışmalar yapılıyordu ama esasen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulmuş olan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak, yazılım ürünlerine yerli malı belgesi düzenlenmesi için yönetmelik hazırlanması konusunda TOBB ve TESK yetkili kılınmıştı. TOBB yazılım meclisi ve Sanayi Bakanlığı ARGE Başkanlığı’nın birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları” (http://bit.ly/2rBTLoJ) yürürlüğe girdi.

Yazılımın yerlilik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı konusundaki tespit, TOBB bünyesinde oluşturulacak olan (TOBB, TESK, TÜBİTAK, TSE, SSM, BTK ve Üniversitelerden oluşan) Yazılım Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak. Yerli yazılım belgesi için istenen dokumanlar: Yazılım Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi , Yazılım Teknik Tanım Formu ve Taahhütname. Ayrıca TOBB tarafından hazırlanan Yazılım için Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları’nda belirtilen kalite standartları dokümanlarının da sağlanıyor olması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra bir ön inceleme raporu, daha sonra yazılım değerlendirme tutanağı hazırlanıyor. İncelenen ürün yerli yazılım olmaya hak kazanmışsa da yazılımın yerli olduğu belgeleniyor. Bu süreç her yazılım ürünü için tekrarlanıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse; bu yönetmelik çerçevesinde Türkiye’de yerli yazılım belgesi alabilecek bir yazılım şirketi bulunması imkansız değilse de çok zordur. Yönetmelik hazırlanırken sektöre duyulan büyük güvensizlik ortaya çıkmış ve adeta Türk yazılım şirketlerine boşuna çaba harcamamaları tavsiye edilmiştir. TOBB yazılım meclisinin hazırladığı bu yönetmeliğin gerçek motivasyonunu anlamak mümkün değildir, yazık olmuştur.

Şerif A. BEYKOZ

SON YAZILAR

Sovos Digital Planet ile Adım Adım e-Dönüşüm’e Nasıl Geçilir?

8 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.