BİZ SİZİ ARAYALIM DP PORTAL GİRİŞ ONLINE İŞLEMLER

e-Fatura Nedir?

e-Fatura uygulaması, taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını
sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya konmuştur.

Bu uygulama, kağıt faturalarınızın elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini sağlar ve kağıt fatura
ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir.
Devamını Oku

e-Defter Nedir?

e-Defter uygulaması, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutulması zorunlu defterlerinin
elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlama hizmetidir.
Devamını Oku

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura uygulaması, faturalarınızın e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara, elektronik ortam aracılığı ile gönderilmesini sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-Faturaya kayıt olması gerekmektedir.
Devamını Oku

e-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulaması aracılığıyla alıcının posta kutusuna gönderilip, alıcının malları kabul veya red durumunu bildiren yanıtının yine aynı uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi süreçlerini kapsayan e-İrsaliye uygulaması, alıcı ve satıcı arasında kapalı devre bir sistemde çalışır.
Devamını Oku

NetInvoice DP Portali Nedir?

Digital Planet özel entegratör portali - NetInvoice ekosisteminde bulunan tüm uygulamalar aynı kullanıcı deneyimine sahiptir. Arayüzler tasarlanırken aynı kullanım özellikleri ve kolaylıkları dikkate alınır ve tüm arayüzlerin benzer şekilde kullanımı sağlanır. Bu nedenle Digital Planet'in bir ürününü kullanan kullanıcı gerektiğinde yeni ürünleri hayatına kolayca adapte edebilir, kısa bir öğrenme eğrisi ile uygulamanın tüm özelliklerini en hızlı şekilde ve en verimli haliyle kullanmaya başlar.
Devamını Oku

e-Yedekleme Nedir?

e-Yedekleme hizmeti; tüm elektronik belgelerin güvenli kopyalarını saklar, istendiğinde her yerden kolayca erişilmesini sağlar ve geliştirilmiş güvenliğiyle verileri her an koruma altında tutar. SQL veritabanlarında bulunan tüm ERP programları ile uyumlu bir biçimde çalışır.
Devamını Oku

e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakat hizmeti, şirketlerin müşteri ve/veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlar. BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.
Devamını Oku

e-Bilet Nedir?

e-Bilet; etkinliklerde ve kara, deniz, hava yolu yolcu taşımacılığında kağıt biletin yerine geçen uygulamadır.  Üzerinde mali mühür bulunan bu elektronik belge, doğrulamaya, görüntülemeye, istenen işlenebilir veri formatını taşımaya ve kağıt baskı almaya olanak sağlar. Digital Planet, e-Bilet süreçlerini, ERP sistemleri ile entegre bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirir.
Devamını Oku

İhracat ve Tax Free e-Fatura Nedir?

İhracat ve yolcu beraberi eşya (tax free) faturaları 01/07/2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-Fatura kapsamında gönderilecektir. Bu kapsamda düzenlenen ihracat faturaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.
e-Fatura kapsamında düzenlenen Yolcu Beraberi Eşya faturaları (tax free) onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir. Onaylanan faturalar ile uygulama yanıtı vergi iadesi ödemesi için yetkili aracı kurumların sistemine düşecektir.
Digital Planet e-Fatura hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak için "e-Fatura" sayfamızı ziyaret edin.
Devamını Oku

e-Makbuz Nedir?

Kâğıt formatta hazırlanan müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu ile aynı işlev ve hukuki geçerliliğe sahip elektronik belgenin genel adıdır.

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)
Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından kâğıt olarak düzenlenen ticari belge ile aynı işlem ve niteliklere sahip olan elektronik belgeye verilen addır.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)
Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.
Devamını Oku