BİZ SİZİ ARAYALIM DP PORTAL GİRİŞ ONLINE İŞLEMLER e-Makbuz

e-Makbuz | Digital Planet

e-Makbuz’a Şimdi Geçin, Avantajlardan Faydalanın!


Dijital Dönüşüm’ün öncü şirketi Digital Planet ile e-Makbuz kullanmak çok kolay.
Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri e-Müstahsil Makbuz’u ile
Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetleri ise e-Serbest Meslek Makbuzu ile dijitalleşiyor.

e-Makbuz avantajlarından faydalanmak ve tüm bu süreçlerinizi
dijitalleştirmek için bizimle iletişime geçin. Sizi arayalım.

 
HEMEN TEKLİF AL


e-Makbuz Nedir?

Kâğıt formatta hazırlanan müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu ile aynı işlev ve
hukuki geçerliliğe sahip elektronik belgenin genel adıdır.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından
kâğıt olarak düzenlenen ticari belge ile aynı işlem ve niteliklere sahip olan elektronik belgeye verilen addır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen
serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.

e-Makbuz'un Avantajları Nelerdir?

<

e-Makbuz Akışı

Elektronik ortamda oluşturulur.
Tüzel kişiler için mali mühür,
gerçek kişiler için e-imza ile onaylama yapılır.

Elektronik ya da kağıt formatta
teslim edilir. Raporlama yapılır.

e-Makbuz'larınız 10 yıl boyunca güvenilir şekilde saklanır.

Sıkça Sorulan Sorular

e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem alt yapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi alt yapıları ile süreçlerini yürütebilirler.

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden makbuzlarınızın girişini kendiniz yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz.

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Digital Planet üzerinden e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu süreç ile ilgili detayları “Aynı Gün e-Makbuz’a Geçin!” başlığı altında bulabilirsiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu mu?

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları için;
a) 1/9/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/1/2020 tarihine,
b) 1/9/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Kimler İçin Zorunludur?

Son yayımlanan taslak tebliğ kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu; serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 1/1/2020 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzunu e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması kapsamında “e-Müstahsil Makbuzu” olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Fatura Kullanıcısı Olmadan e-Makbuz Kullanılabilir mi?

Hem e-Serbest Meslek Makbuzu hem de e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura, e- Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.