BİZ SİZİ ARAYALIM DP PORTAL GİRİŞ ONLINE İŞLEMLER e-Bilet

e-Bilet | Digital Planet

e-Bilet Kullanmaya Şimdi Başlayın!


Digital Planet ile e-Bilet kullanmak artık çok kolay! e-Bilet ile GİB'e yapılması zorunlu yasal bildirim süreçlerinizin tamamını otomatikleştirin!

Digital Planet e-Bilet, yolcu ve etkinlik bilet süreçlerinizi otomatikleştirir!


e-Bilet kullanmaya başlamak için bizimle iletişime geçin. Sizi arayalım. 
HEMEN TEKLİF AL


e-Bilet Nedir?

e-Bilet; etkinliklerde ve kara, deniz, hava yolu yolcu taşımacılığında kağıt biletin yerine geçen uygulamadır.

Üzerinde mali mühür bulunan bu elektronik belge, doğrulamaya, görüntülemeye, istenen işlenebilir
veri formatını taşımaya ve kağıt baskı almaya olanak sağlar.

e-Bilet'in Avantajları Nelerdir?

e-Bilet Akışı

Firma tarafından yolcu bileti
kesildikten sonra bilet datası
Digital Planet’e gönderilir.

Digital Planet gelen bilet verisi
ile e-Bilet üretimini gerçekleştirir.

Digital Planet tarafından üretilen e-Bilet;
firma tarafından görüntülenebilir, çıktı
alınabilir, müşteriye e-Posta ile iletilebilir.

Üretimi gerçekleştirilen
e-Bilet'lerin raporu en geç her
ayın 15’inde GİB’e gönderilir.
Ek olarak havayolu ve
denizyolu firmalarına yolcu listeleri iletilir.

e-Bilet'leriniz 10 yıl boyunca güvenilir şekilde saklanır.

Sıkça Sorulan Sorular

e-Bilet’de Kağıt Baskı (Çıktı) Verilmesi Zorunlu mu?

Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına talebi doğrultusunda kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur.

Elektronik Biletler Yolcuya Nasıl İletilmelidir?

Digital Planet tarafından üretilen e-Bilet firma tarafından görüntülenebilir, çıktı alınabilir, müşteriye e-Posta ile iletilebilir. Müşteriye e-Posta yoluyla iletilebilen e-Bilet ise kağıt baskısı kolayca alınabilecek şekilde yolcuya iletilmelidir.

e-Bilet Geçiş Zorunlu mu?

Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında e-Bilet uygulaması; yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri için 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, kara ve deniz taşımacılığında D1 yetki belgesi bulunanlar için 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle zorunlu olmuştur. Bu kurumlar oluşturdukları biletleri elektronik olarak oluşturacak ve ileteceklerdir. İkinci bir husus olarak da Türkiye’de tam mükellefi olmayan havayolu firmaları hariç e-Bilet uygulamasına dâhil olanlar e-Fatura uygulamasına da dahil olmak zorundalar.

e-Bilet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• GİB’in talep ettiği başvuru formu ve taahhütnamesinin imzalı aslı,

• Gerçek kişi mükellefler için imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,

• Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma, muhafaza ve ibraz etme ile elektronik bileti yolculara sunma süreçleri, elektronik bilet bedelini gider gösterecek mükelleflere ilişkin bilgilerin bilet üzerinde gösterilmesine ilişkin süreçlerin gerçekleştiği donanım ve yazılımlar hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı BİS Raporu,

• Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerin merkez/şube/acente/çağrı merkezi gibi bilet satışı yapan birimleri ve bunlara atayacakları 3 haneli harf ve/veya rakamlardan oluşan (alfanumerik) kodları gösteren birim kodları listesi,

• Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet, yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları.

• Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme izni verilecektir.