BİZ SİZİ ARAYALIM DP PORTAL GİRİŞ ONLINE İŞLEMLER

e-Dönüşüm Ürünlerimiz

e-Fatura

e-Fatura'ya Nasıl Geçilir?

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem alt yapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi alt yapıları ile süreçlerini yürütebilirler.

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden faturalarınızın girişini kendiniz yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz.

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Digital Planet üzerinden e-Fatura uygulamasına hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Fatura Kullanımı Kolay mı?

Digital Planet NetInvoice ile e-Fatura kullanımı çok kolay. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanacak mükelleflerin Digital Planet NetInvoice uygulamasını tercih etmeleri durumunda e-Fatura’ya kolay geçiş için kendilerine her türlü destek verilmektedir.

e-Fatura Nasıl Oluşturulur ve Gönderilir?

e-Fatura tıpkı kâğıt fatura gibi oluşturulur. Üzerinde kâğıt faturada yer alan bilgiler bulunmaktadır. Kâğıt faturadan farklı olarak bir yazılım ara yüzü ile oluşturulduğu için hata yaptığınızda kağıt faturayı iptal ederek yeni bir fatura sayfasında her şeyi baştan yapmanız gerekirken, e-Fatura uygulamamızda hatanızı kolayca düzeltebilirsiniz. Faturanız üzerinde gerekli bilgileri sağladıktan sonra göndermek için tek yapmanız gereken tek bir tuş ile gönderimini sağlamaktır.

e-Fatura'yı Cep Telefonumdan Kullanabilir miyim?

Cep telefonlarınız ile uyumlu mobil uygulamamız üzerinden faturalarınız için temel işlemleri yapabilirsiniz. Yakın gelecekte mobil uygulama üzerinden faturalarınızı da oluşturup alıcılara iletebileceksiniz.

e-Fatura'lar Nasıl Yedeklenir ve Saklanır?

GİB Portal yönteminden farklı olarak Digital Planet NetInvoice ile e-Fatura yedekleme ve saklama için ilave bir işleme gerek yoktur. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanan mükelleflerin Digital Planet NetInvoice uygulamasını tercih etmeleri durumunda gelen ve giden tüm faturaları gelişmiş alt yapımızda güvenli olarak ilave bir ücret ödenmeksizin saklanır. (Bu saklama Digital Planet müşterisi olunduğu süre boyunca 10 yıl geriye dönük olarak sağlanır.)

e-Fatura Kimler İçin Zorunludur?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamındaki kanun hükümlerine göre; 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasını kullanmak zorunda olan mükellefler:

2020 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti aracıları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)

e-Fatura Mükellefi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde e-Fatura uygulamasını kullanmak ile ‘yükümlü (mükellef) olmak’ ticari firmalar için kullanılan bir tabirdir. Bu koşullar ve sınırlandırmalar ile ilgili yapılan düzenlemeler GİB tarafından belirli aralıklarla yayımlanan tebliğler ile duyurulmaktadır. Bu çerçevede birçok firma bu tebliğler kapsamında e-Fatura mükellefi olmaktadır

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Yaptıktan Sonra Kâğıt Fatura Düzenlemeye Devam Edebilir Miyim?

e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, e-Fatura kullanıcılarına kağıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra size tanınan opsiyon süresi 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında kağıt fatura kesmeye devam edilebilirsiniz.

e-Fatura Gönderme Süresi Nasıl Olmalıdır?

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabi olduğu için 213 sayılı VUK' un 231nci maddesinde kağıt faturalar için geçerli olan hüküm e-Faturalar için de geçerlidir. Buna göre e-Fatura'da da fatura düzenleme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Maddeye göre e-Fatura sistem üzerinde oluşturulup 7 gün içerisinde alıcı tarafa iletilmeniz gerekmektedir.

e-Fatura'nın İptali Nasıl Yapılır?

e-Faturanın iptal ve iade süreci teknik olarak bakıldığında kağıda basılı fatura ile aynıdır. Fakat pratikte bazı işlemler değişiklik gösterir. Örneğin; Ticari e-Fatura’ da iptali gönderen taraf gerçekleştiremez. Fatura ancak gönderim yaptığınız müşterinize ait sisteme düştükten sonra 8 gün içinde reddedilmesi durumunda bir iptal durumu söz konusu olur. Bu durumda yeni bir fatura oluşturmadan reddedilen fatura üzerinden düzenleme yapabilirsiniz. Reddedilen e- Fatura sisteminizde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür. Temel e-Fatura’ da ise; müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturması ve tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

e-Fatura ile ERP/Muhasebe Yazılımları Uyumlu Mudur?

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken tüm kaynakların verimli kullanılmasını sağlayana ERP programı ya da muhasebe programları, genellikle donanım ve yazılımın da içerisinde yer aldığı birçok bileşenden oluşur. İşletmenin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesine yarayan bu yazılımlar, programda yapılacak bazı değişikliklerle e-Fatura uygulamasına uygun hale getirilebilir. Böylece ERP/muhasebe yazılımları ile e-Fatura uygulaması senkronize bir şekilde çalışabilir.

Gelen e-Fatura'ları Nasıl Yönetirim?

Digital Planet NetInvoice uygulamamız ile gelen e-Fatura'ların yönetimi elinizde. Kullanıcı dostu ara yüzümüz sayesinde istediğiniz faturaya kolayca ulaşabilir; işlem yaptığınız faturaları birkaç tık ile arşivleyebilirsiniz. Ayrıca faturalar üzerinde belirleyeceğiniz renk, görüntüleme ve iş kuralları ile belirli faturalar üzerinde arttırılmış kontrol sağlayarak; kullanıcılarınızın fatura yönetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Nasıl Gönderilir?

Digital Planet Portali üzerinde e-Arşiv Fatura oluşturulduktan sonra gönderimi yapılır. Faturanın ikinci nüshası Digital Planet’in güvenli saklama hizmeti sayesinde saklanmaya alınır. Sözleşme kapsamında 10 yıl boyunca fatura verileriniz güvenilir şekilde saklanır.

Eski e-Arşiv Faturalarımı Nasıl Görebilirim?

Digital Planet e-Arşiv Fatura’yı kullanan firmaya eski faturalarını görmek üzere Digital Planet portalinden sürekli erişim imkânı sağlanır. İster iş yerinizden ister evinizden arşiv faturalarına erişim sağlayabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Yaptıktan Sonra Ne Kadar Süre Daha Kağıt Fatura Düzenlemeye Devam Edebilirim?

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmanızdan sonra, kağıt fatura düzenlemeniz söz konusu değildir. GİB’in yayımlamış olduğu tebliğe göre geçiş sonrası faturalar elektronik ortamda iletilmek zorundadır. Ayrıca tekrardan kağıt faturaya geçiş yapılması da mümkün değildir.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Yapmak İstiyorum, e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmak Zorunda mıyım?

Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen firmaların öncelikle e-Fatura s istemine kayıtlı olması gerekmektedir.

e-Arşiv Faturası Kimlere Gönderilebilir?

e-Fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine ve alışveriş yapan gerçek kişilere gönderilebilir. e-Fatura kullanmayan vergi mükellefleri ve gerçek kişiler, adlarına düzenlenmiş e-Arşiv Fatura’larını ise Gelir İdaresi Başkanlığının “e-Arşiv sorgulama” sayfası üzerinden sorgulayabilir.

İnternet Satışlarına Ait e-Arşiv Fatura’larda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra numaralı Tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi ve fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi zorunludur.
• Satış işleminin yapıldığı web adresi,
• Ödeme şekli,
• Ödeme tarihi,
• Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/ TCKN bilgisi,
• Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,
• İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar.
İnternet satışları dışındaki satışlara ait e-Arşiv faturalarında yukarıda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-Arşiv Fatura Kimler İçin Zorunludur?

19.10.2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında; e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunludur. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kağıt fatura kesilemeyecektir. Fatura üst limitleri vatandaşa kesilen faturalar için 30.000 TL, mükellefe kesilen faturalar için 5.000 TL olarak uygulanacaktır. Bu limitler günlük olarak uygulanacak ve parçalı fatura kesilemeyecektir.

e-Arşiv Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

KamuSM web sitesinden mali mühür başvurusu yapılır. Anonim ve Limited Şirketler mali mühür başvurusu yapmalıdır. Şahıs şirketi sahip oldukları e-İmza ile başvuru yapabilmektedirler. Mali mührünüz fiziksel olarak tarafınıza ulaştığında ön başvuru yapmanız gereken e-Fatura ve e-Defter için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili internet sitelerinden resmi başvuru yapmanız gerekir. Mali mührünüzü aldıktan sonra geçiş yapmak istediğiniz e-Dönüşüm ürünleri için Özel Entegratörünüz Digital Planet’e başvuru yapmanız gerekir. Başvurunuz sonrasında Digital Planet tarafından e-Dönüşüm projeniz başlatılmaktadır. Digital Planet müşteri destek birimi aracılığıyla tarafınıza bir tanımlama linki gönderilmektedir. Tanımlama linkine tıklamanız ve firmanız ile ilgili istenen alanları doldurmanız yeterlidir. Gerekli bilgilerin doldurulması sonrası bilgileriniz otomatik olarak Destek Birimi’ne ulaşır ve gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Kontrollerin tamamlanması ile tarafınıza bir aktivasyon linki gönderilir. Gelen aktivasyon linkini mali mühür veya e-İmza ile imzalamanız durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’na Digital Planet özel entegratörlük uygulamalarını kullanacağınıza dair bir bildirim yapmış olursunuz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başvurunuzu onaylaması ile birlikte tüm süreçleriniz tamamlanarak e-Dönüşüm uygulamalarına katılım sağlamış olursunuz.

e-İrsaliye

e-İrsaliye Kullanımı Zorunlu Mu?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye kullanması zorunludur. Son tebliğ ile birlikte e- İrsaliye’de ayrıca ÖTV l, ÖTV III listesindeki ürünlerle ilgili firmalar ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmalara da zorunluluk getirilmiştir.

e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile ÖTV l, ÖTV III listesindeki ürünlerle ilgili firmalar ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmaların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar işlemlerini tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler için ise zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020'dir.

e-İrsaliye Kullanımı İçin E-Fatura Zorunlu Mu?

e-İrsaliye avantajlarından yararlanabilmek için e-Fatura uygulamasına geçiş yapmış olmanız gerekmektedir.
Malın Sevki Sırasında Araçta e-İrsaliye Kağıt Çıktısı Bulundurmak Gerekli mi?
Malın sevki sırasında araçta e-İrsaliye kağıt çıktısı bulundurulması zorunludur.

e-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olduktan Sonra Kâğıt İrsaliye Düzenlenebilir Mi?

e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve uygulamaya dahil olan mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur.

Ancak, bununla birlikte sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kâğıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümünde açıklanmıştır) kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Fakat bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Ayrıca tebliğle yer alan açıklamada; kâğıt irsaliye kesilmesi gereken durumda mükellefin bu durumu belge ile kanıtlaması gerektiği belirtilmektedir. Bu tür durumlarda kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenerek, sevkiyat sürecine başlanılabilir.

Ek olarak uygulamaya dâhil olunan tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, e-İrsaliye belgeleri kâğıt ortamda da düzenlenebilecektir.

e-İrsaliye Uygulaması Kullanmayan Alıcıya e-İrsaliye Kesilebilir Mi?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Fakat alıcı sisteme kayıtlı olmadığı için gönderim şekli portalden değil, farklı elektronik ortamlardan veya kâğıt çıktı olarak gerçekleşir.

Mükellefler, Kendi Depoları Arasındaki Sevkiyatlarda Düzenledikleri İrsaliyeleri Elektronik Ortamda Oluşturabilirler Mi?

Mükellefler, kendi depoları arasında gerçekleştirdiği dahili sevkiyat kapsamında düzenledikleri irsaliyeyi elektronik ortamda oluşturmak zorundadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken unsur; e-İrsaliye üzerindeki gönderici ve alıcı bilgilerinin şirket bilgileri olmasıdır.

e-İrsaliye Mükellefleri İçin Yol Denetimi Nasıl Olur?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliye’nin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.
Yol denetimi sırasında; devlet memurları tabletler üzerinden irsaliye üzerindeki bilgilere kare kod veya barkod aracılığıyla ulaşabiliyorlar.

e-İrsaliye’de Bulunması Zorunlu Olan Bilgiler Nelerdir?

e-İrsaliye’nin düzenlenme tarihi ve belge numarası.
e-İrsaliye’yi düzenleyenin adı ve soyadı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
Alıcının adı ve soyadı, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, iş yeri adresi ve eğer farklı ise teslimat adresi. Taşınan malın türü, miktarı.
Sevkiyatın gerçekleşeceği tarih, saat ve dakika bilgileri.
Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad ve soyad / TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN / ad ve soyad).
GİB sistemlerinden irsaliyenin; elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için kare kod veya barkod.

e-İrsaliye’de Kabul Ve Ret Süreci Nasıl Olur?

İrsaliye üzerindeki fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; kabul yanıtı ile malların tamamı, kısmi kabul yanıtı ile malların bir kısmı kabul edilebilir.

Malların tamamının reddedilmesi, RED yanıtı ile olur. Ama RED yanıtı verilebilmesi ancak fiili sevkiyat gerçekleşmeden önce ve malın içeriğinin ya da alıcının hatalı olması halinde olabilir. RED işlemi sadece e-İrsaliye’nin kesildiği gün yapılabilir.

e-Fatura, e-İrsaliye Yerine Geçer Mi?

e-Fatura, ürün ile faturanın alıcı tarafa birlikte gönderilmesi durumunda irsaliyeli şekilde düzenlenerek, e-İrsaliye yerine kullanılabilir.

Bu haktan faydalanabilmek için, malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

e-İrsaliye’de Plaka Bilgileri Zorunlu Mudur?

Taşıma işlemi firmanın kendisi tarafından yapılıyorsa, araç plaka bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Ancak alıcının malı yaya olarak taşıyacağı durumlarda malı taşıyan kişi olarak TCKN ve ad soyad bilgisi girilebilir ve plaka zorunlu tutulmaz.
Taşıma işlemi kargo veya lojistik firması tarafından yapıldığında, taşıyıcı VKN / Unvan / Adres bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Düzenlenmek Zorunda Mıdır?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Sevk Edilen Malların Kabul Edilmemesi Ya Da İadesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmelidir.

Konsinye Teslimlerde Nasıl İşlem Yapılacaktır?

Konsinye teslimlerde, kâğıt sevk irsaliyelerinde olduğu gibi malın konsinye olarak gönderildiği irsaliyeye not olarak yazılır. Bunun dışında e-İrsaliye’ye özel bir durum bulunmamaktadır.

Malın Sevki Sırasında Alıcının Bilinmediği Durumlarda e-İrsaliye Nasıl Düzenlenir?

Bu durumda “Muhtelif Müşteriler” adına e-İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 555555555, ad ve soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılır.

Taşıma İrsaliyeleri e-İrsaliye Kapsamında Mıdır?

Hayır, sadece sevk irsaliyeleri uygulama kapsamındadır.

Lojistik Firması, Müşterisinin e-İrsaliye’si Yerine Kendi E-İrsaliyesi’ni Kullanabilir Mi?

Evet, lojistik firmaları malın asıl sahibinin bilgilerini de doldurmak şartı ile müşterisi adına kendi e-İrsaliye’sini kullanabilir. Bu durum e-İrsaliye’ye özel olmayıp, kâğıt irsaliyede de yapılabilen bir işlem türüdür.

e-Defter

e-Defter Kullanımı Kimler İçin Zorunludur?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan son tebliğ kapsamında; yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşan ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile herhangi bir ciro sınırı aranmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçiş yapmaları zorunludur.

e-Defter Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman?

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına dahil olmaları ile birlikte, bağımsız denetime tabi olan şirketler ise 1 Ocak 2021 itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

( https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/) linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilmektedir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak içinde kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.

Ancak kendi yazılımlarını kullanarak e-Defter kullanıcısı olmak isteyen firmalar, programları için Gelir İdaresi Başkanlığından uyumlu yazılım onayını aldıktan sonra e-Defter uygulamasında kullanıcı olmak için kağıt başvuru yapmaları gerekmektedir.

e-Fatura Kullanıcısı Olmadan e-Defter Kullanabilir miyim?

GİB’in tebliğleri kapsamında e-Fatura mükellefi iseniz e-Fatura’ya geçiş yaparak beraberinde zorunlu olarak e-Defter uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Ancak mükellef konumda değil iseniz e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu aranmaz. e-Defter sistemine gönüllü geçiş yapmanız mümkündür.

e-Defter Beratı Ne Demektir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına İlişkin Zorunluluk Hangi Mükellefleri ve Hangi Dönemleri Kapsamaktadır?

e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

2020 Yılı İçerisinde e-Defter Mükellefiyeti Son Bulan Mükellef, e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarını Yüklemek Zorunda Mı?

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların Başkanlık sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

e-Bilet

e-Bilet’de Kağıt Baskı (Çıktı) Verilmesi Zorunlu mu?

Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına talebi doğrultusunda kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur.

Elektronik Biletler Yolcuya Nasıl İletilmelidir?

Digital Planet tarafından üretilen e-Bilet firma tarafından görüntülenebilir, çıktı alınabilir, müşteriye e-Posta ile iletilebilir. Müşteriye e-Posta yoluyla iletilebilen e-Bilet ise kağıt baskısı kolayca alınabilecek şekilde yolcuya iletilmelidir.

e-Bilet Geçiş Zorunlu mu?

Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında e-Bilet uygulaması; yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri için 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, kara ve deniz taşımacılığında D1 yetki belgesi bulunanlar için 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle zorunlu olmuştur. Bu kurumlar oluşturdukları biletleri elektronik olarak oluşturacak ve ileteceklerdir. İkinci bir husus olarak da Türkiye’de tam mükellefi olmayan havayolu firmaları hariç e-Bilet uygulamasına dâhil olanlar e-Fatura uygulamasına da dahil olmak zorundalar.

e-Bilet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• GİB’in talep ettiği başvuru formu ve taahhütnamesinin imzalı aslı,
• Gerçek kişi mükellefler için imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,
• Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma, muhafaza ve ibraz etme ile elektronik bileti yolculara sunma süreçleri, elektronik bilet bedelini gider gösterecek mükelleflere ilişkin bilgilerin bilet üzerinde gösterilmesine ilişkin süreçlerin gerçekleştiği donanım ve yazılımlar hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı BİS Raporu,
• Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerin merkez/şube/acente/çağrı merkezi gibi bilet satışı yapan birimleri ve bunlara atayacakları 3 haneli harf ve/veya rakamlardan oluşan (alfanumerik) kodları gösteren birim kodları listesi,
• Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet, yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları.
• Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme izni verilecektir.

e-Mutabakat

Geçmiş Dönem Mutabakatlarını Sistemde Görebiliyor muyuz?

Geçmiş dönem mutabakatlarına istediğiniz anda ulaşabilirsiniz. Kullanıcı istediği anda bir firmaya ait tüm geçmiş mutabakat bilgilerine kolayca ulaşabileceği gibi, geçmiş bir döneme ait mutabakat bilgilerine de kolayca ulaşabilir.

Yurtdışı ile Mutabakat Yapabilir miyiz?

Yurtdışı ile İngilizce dilinde mutabakat yapabilirsiniz. e-Mutabakat uygulamamız üzerinden yurtdışındaki müşteri ve satıcıları ile mutabakat yapan birçok işletme vardır.

Mutabakat Gönderimleri Çoklu Para Birimi ile Yapılabilir mi?

Aynı firmaya, aynı mutabakat döneminde, farkı para birimleri ile mutabakat gönderimi yapılabilir.

e-Makbuz

e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem alt yapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi alt yapıları ile süreçlerini yürütebilirler.

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden makbuzlarınızın girişini kendiniz yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz.

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Digital Planet üzerinden e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu süreç ile ilgili detayları “Aynı Gün e-Makbuz’a Geçin!” başlığı altında bulabilirsiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Kimler İçin Zorunludur?

Tebliğ kapsamında vergiden muaf olmayan tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak iletmek zorundalar.

e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarını 1 Temmuz 2020’den itibaren elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar için ise zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir.

e-Fatura Kullanıcısı Olmadan e-Makbuz Kullanılabilir mi?

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura ve e- Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

e-Mütahsil Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin ise; öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmaları gerekmektedir.