BİZ SİZİ ARAYALIM DP PORTAL GİRİŞ ONLINE İŞLEMLER
Anasayfa > Blog > 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğ Yayımlandı: e-Belge’lerin Kapsamı Genişliyor!

4 dk okuma süresi

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğ Yayımlandı: e-Belge’lerin Kapsamı Genişliyor!Gelir İdaresi Başkanlığı, 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı hazırladı. 12 Kasım 2021 tarihinde yayınladıkları taslağa göre; e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye'de mükelleflik kapsamını ciro ve sektörel bazda genişleten yeni düzenlemeler bekleniyor. Yanı sıra e-Döviz Alım Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası’na dair öngörülen bazı değişiklikler de mevcut.

Tebliğ taslağının öngördüğü değişiklikler ile

e-Fatura kapsamında;

-Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için ise 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

-Hem kendi siteleri hem de başka platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden;

- 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

- 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara,

-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden;

-2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

-2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri özelinde düzenleme yapılması öngörülüyor.

e-Arşiv Fatura kapsamında;

-Uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin; 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 10 Bin TL’yi aşması halinde Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

e-İrsaliye kapsamında;

-25 Milyon TL ve üzeri ciro kapsamının 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak revize edilmesi ile;

-Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilmesi, hususlarında düzenleme hedefleniyor.

e-Döviz Alım Satım Belgesi kapsamında;

-Tebliğde yer alan “IV.10.1. Genel Olarak” başlıklı bölümün;

-Birinci fıkrasına şu şekilde bir ekleme yapılırken:

“Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsamaktadır.”

-İkinci fıkra ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.”

e-Gider Pusulası kapsamında;

-“e-Gider Pusulası’nın Düzenlenmesi ve Teslimi” başlıklı bölümde yer alan:

-“elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının belgeyi düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza imzalanması ve düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi, muhatabına ise elektronik veya kâğıt ortamda iletilmesi gerekmektedir.” ibaresi,

“elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması, elektronik imzalı belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı örneğinin düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. ” olarak değiştirilmiştir. Böylece belgeyi düzenleyenin ıslak imza atma zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır.

Konu ile ilgili görüş ve öneriler 1 Aralık 2021 tarihine kadar eyeniaras@gelirler.gov.tr e-Posta adresi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilebiliyor. Bu doğrultuda, iletilen önerilerin değerlendirilerek taslak tebliğin son halini alması ve en kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Taslak tebliği incelemek için tıklayın!

Önemli Duyuru

Digital Planet

Tarih

19.11.2021

KATEGORİ

Önemli Duyuru

PAYLAŞ: