Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

POLİTİKALARIMIZ

Tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas alan SOVOS DIGITAL PLANET, Bilgi Güvenliğine, İş Sürekliliğine, Kişisel Verinin Korunmasına, BT Servis Yönetimi faaliyetleri ile hizmet kalitesine, azami ölçüde dikkat göstererek yasal mevzuatları, standartları, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı, muhtemel ihtiyaç ve beklentileri öngören kaliteli hizmetler geliştirip sunmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda

POLİTİKAMIZ;

Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan altyapının oluşturulması ve iş sürekliliğini sağlamak için finansmanı, yeterli donanımı ve varlıkları bulunduracağını,

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamayı,

Sunduğumuz hizmetlerle ilgili risklerin kabul ölçütlerini ve riskleri belirlemeyi, kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı,

Bulut Hizmetler ve İşletimi Yönetilen Yazılım Projeleri kapsamlarında verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı,

Sunduğumuz hizmet kapsamında müşterilerimiz ve tüm ilgili taraflarımızın bilgilerinin korunmasını sağlamayı,

Tâbi olduğumuz ulusal veya uluslararası sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri tam olarak karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarımızdan kaynaklanan servis yönetimi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği gereksinimlerini sağlamayı,

Hizmet sürekliliğine yönelik tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,

İş sürekliliğini sağlamak için sunduğumuz hizmetlerimize yönelik yetkinliğe sahip, bilgi güvenliğini koruyacak, değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda uzman personelleri istihdam etmeyi ve bu personelin yetkinliğini geliştiren iç ve dış eğitimler aldırmayı,

Tüm personellerimizin Bilgi Güvenliği, Servis Yönetimi ve İş Sürekliliği alanlarında kurumsal farkındalığını arttırmayı,

Bilgi güvenliği temelli olumsuz etkileri azaltarak, İş Sürekliliği ve Servis Yönetimi faaliyetlerimiz ile hizmet kalitemizi arttırarak Kuruluşumuzun itibarını korumayı,

Müşteri beklenti ve memnuniyetini yakından takip ederek, geri bildirimleri hizmet kalitesini arttırmak için fırsata dönüştürmeyi,

Verilerin uygun ortamlarda işlenmesi, korunması, saklanması ve imha kurallarını tanımlamayı ve bu kuralları uygulamayı,

Resmi otoritelerin ve müşterilerin istekleri doğrultusunda Bilgi Güvenliği, Servis Yönetimi ve İş Sürekliliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılamayı,

Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,

Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini

D.T.P. üst yönetimi olarak taahhüt ederiz.

© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.