Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

Hava Yolu e-Bilet’lerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Hakkında Duyuru

Okuma Zamanı: 3 dk.

Hava Yolu e-Bilet’lerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Hakkında Duyuru

2016’nın son günlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hava yolu e-Bilet’lerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında bir duyurusu yayımlandı.

Buna göre, e-Bilet’lerin VUK’na göre geçerli belge olarak kullanılabilmesi için dikkate alınması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

e-Bilet’lerin gider, maliyet veya tevsik edici belge olarak kullanılması için öncelikle hava yolu firmasının Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan hangi iletim/teslim yöntemine göre izin aldığının http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden sorgulanması ve sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

a) Eğer havayolu firması elektronik iletim yöntemine göre Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış ise; elektronik ortamda düzenlenen e-Bilet’ler elektronik imza aracı ile imzalamak zorundadır.

b) Hava yolu firması kağıt ortamda teslim yöntemine göre Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış ise; e-Bilet’lerin elektronik imza aracı ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

c) Gerek elektronik iletim gerekse kağıt teslim yönteminde düzenlen e-Bilet’ler 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kurallarına göre düzenlenen ve geçerli olan biletlerdir.

d) Genel kural olarak elektronik iletim yöntemine göre iletilen e-Bilet’i teslim alan muhatabın söz konusu biletlerin elektronik ortamdaki ve elektronik imzalı halini tevsik edici belge olarak dikkate alınması gerekmekle birlikte, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellef veya kişi/kurumlar tarafından elektronik ortamdaki aslına uygun olmak kaydıyla kağıt çıktısının da tevsik edici belge olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda alınan kağıt çıktının tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için hava yolu firmaları veya acenteleri tarafından ıslak imza veya kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.

e) Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan e-Bilet’in oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısını alan muhatabı (mükellefler ve/veya kişi veya kurumlar) tarafından Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

f) Yukarıda belirtilen internet adresinden yapılan sorgulamada, ülkemizde tam veya dar mükellefiyet esasına göre mükellefiyeti bulunan hava yolu firmalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Bilet düzenleme izni bulunmuyorsa; düzenledikleri e-Ticket’ler 1.7.2016 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Türk Vergi Mevzuatı açısından tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi imkanı bulunmayacaktır. Bu nedenle; e-Bilet uygulamasına geçmeyen söz konusu hava yolu firmalarının vergisel anlamda bir sorun ile karşılaşmamaları bakımından; IATA kurallarına göre e-Ticket düzenlemekle birlikte ilave olarak ya kağıt ortamda matbaa baskılı yolcu bileti düzenlemesi ya da bilet yerine geçen fatura (kağıt fatura, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’sı) düzenlemesi gerekecektir. IATA kurallarına göre düzenlenen e-Ticket’lar tek başına 462 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun e-Bilet olarak kabul edilemeyecektir.

Duyurunun tamamını görüntülemek için tıklayınız: http://bit.ly/2ioYEzO

SON YAZILAR

Sovos Digital Planet ile Adım Adım e-Dönüşüm’e Nasıl Geçilir?

8 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.