Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

2017-2019 Türkiye Yazılım Stratejisi ve Eylem Planı Değerlendirmesi

Okuma Zamanı: 4 dk.

2017-2019 Türkiye Yazılım Stratejisi ve Eylem Planı Değerlendirmesi

Geçtiğimiz ay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 2017-2019 Türkiye Yazılım Stratejisi ve Eylem Planı’nı yayınladı. Yazılım sektörünün yatırım maliyetlerinin düşük olmasına rağmen yarattığı katma değerin çok yüksek olması ve bütün diğer sektörlerde de verimlilik artışına ciddi katkılar yapıyor olması, ister istemez yazılım sektörüne olan ilginin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Çağımızda enerji sektörü ile birlikte yazılım sektörü, büyüme hedefi olan hiçbir yönetimin asla göz ardı edemeyeceği, aksi takdirde cezasını çok ağır ödeyeceği sektördür. Büyüme de, ekonomilerin sağlıklı çalışabilmesi için kaçınılmaz bir faktördür; büyüme olmazsa istihdam yaratılamaz. İşsizlik de sosyal patlamaların en büyük nedeni olduğundan devletlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri olarak değerlendirilir. Bu yüzden hazırlanan bu eylem planının değeri tartışılamaz.

Yazılım sektörü strateji belgesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yazılım sektörü temsilcilerinden oluşan yazılım sektörü çalışma grubu tarafından hazırlanmış.

Grup vizyonunu “yazılım alanında teknik ve hukuki altyapısı ile beşeri kaynağının nitelik ve niceliğini sürekli olarak geliştiren, uluslararası pazarlarda rekabet gücü ve pazar payını artıran bir ülke olmak” olarak belirlemiş. Bu vizyon son 20 senede sürekli olarak söylenmiş, tekrarlanmış bir söylem, doğru bir yaklaşım ama bu vizyonun nasıl gerçekleştirileceği esas çözülmesi gereken soru olarak yine son 20 senede hala karşımızda duruyor. Yazılım sektörü, diğer sektörler gibi bu süre zarfında normal gelişmesini yapmıştır, hatta bazı yıllar beklentilerin bile altında kalmıştır ama hiçbir zaman büyük bir sıçrama gerçekleştirememiş, diğer sektörlere karşı da onları sürükleyici, ateşleyici bir rolü olmamıştır.

Strateji belgesinde temel olarak 4 ana hedef var:

. Ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek
. Hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak
. Nitelikli insan kaynağını yetiştirmek
. Uluslararası rekabet gücünü artırmak

Bu hedeflerin alt kırılımlarında da bazı eylemler ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesinin hangi kuruluşun sorumluluğunda olduğu ile ilgili eylemin tahmini bitiş tarihi yazılmış.

Genel olarak bakıldığında yazılanların tümü doğru ve yapılması gereken işlerdir. Eksik olan kısımlar da vardır ki özellikle sektörün hamiliğini üstlenecek, bugün için bir başbakan yardımcısına bağlanmaması bunun yerine sorumluluğun birçok değişik bakanlıklara bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılması yazılım sektörünün önünde yine çok başlılıktan kaynaklanacak bir yetki karmaşasının olacağını açıkça gösteriyor. Geçmiş dönemlerde böyle oldu, bu eylem planında da bir düzenleme görünmüyor. Ayrıca bahsedilen eylemler bundan önce yazılan birçok eylem planında da vardı ve ne yazık ki bugüne kadar hemen hemen hiçbiri gerçekleştirilemedi. Sürekli komisyonlar kuruldu, bazıları birkaç kere toplandı bazıları hiç toplanamadı, fakat kayda değer hiçbir gelişme olmadı. Bu planda da birçok eylem planı komisyonlara havale edilmiş yani çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Ayrıca birçok eylemin de bitiş tarihi Aralık 2017, bu da 2017 yılının da yazılım sektörü açısından kaybedilmiş bir yıl olacağını gösteriyor. Ayrıca 2017 yılının siyasal açıdan öncelikleri de çok farklı olacağından yazılım sektörü kendi başının çaresine bakmak zorunda. Sektördeki bazı şirketler kendi çabaları ile başarılı işler yapıyorlar ama bu başarılar genelde Türkiye’nin bilişim alanında çağ atlamasının teknolojiyi sadece kullanan bir toplumdan bilişim teknolojilerini yaratan bir toplum haline getirmeye yetmeyecektir. Yapılması gereken ilk eylem yetkin, bilgili ve ilgili bir başbakan yardımcısına bilişim sektörünü geliştirme sorumluluğu vermek olmalıdır. Ancak bundan sonra planlamalara ve uygulamalara geçilebilir. Aksi takdirde yıllar geçer, biz hala aynı konuları yerimizde sayarak konuşuyor, süresi dolan eylem planlarına yenilerini ekliyor oluruz.

Şerif A. BEYKOZ

SON YAZILAR

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler Zorunlu Olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya Geçecek?

5 Nisan 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler Zorunlu Olarak e-Dönüşüm’e Geçecek!

25 Mart 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.