BİZ SİZİ ARAYALIM DP PORTAL GİRİŞ BAYİ GİRİŞİ

Blog

Blog

e-İrsaliye Yaklaşıyor!

e-İrsaliye Yaklaşıyor!

Blog / Bilgilendirme

SAP Forum İstanbul organizasyonunda 28 Ekim 2016 tarihinde, Gümrük İşlemleri kapsamında olan İhracat ve Yolcu Beraber (Taxfree) İhracat faturaları ile e-irsaliye konularına yönelik sunumlar, GİB Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü Engin Uysal tarafından gerçekleştirildi.

Engin Uysal’ın konuşmasında; “e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet uygulamalarına ek olarak, zorunluluk esası olmadan 1 Ocak 2017 yılında hayata geçirilmesi planlanan e-irsaliye çözümü, kağıt irsaliyeleri dijital ortama taşıyacak”, bilgilerine yer verilirken bu uygulamayı;

“e-İrsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak. Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecek. Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil olanlar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebilecekler” sözleriyle anlattı.



Sevk ve Taşıma İrsaliyesi Nedir?Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Sevk İrsaliyesi, satılmış veya satılmak üzere olan bir malın, iş yerinden taşınacağı adrese nakliyesinde veya kişi/işletmeye ait iş yerlerine taşınmasında düzenlenen belgeye verilen isimdir. Sevk irsaliyesinin üzerinde malın konusu, birimi, ve malın kime ait olduğu belirtilmek zorundadır. Sevk irsaliyesi en az 3 (üç) nüsha düzenlenmektedir. Seri ve sıra numarasına göre kayıt yapılmalıdır. Denetimlerde seri veya sıra numarası eksik gösterilirse bu muhasebe suçuna girer ve işletme para cezasına çarptırılır. Düzenlenmesinde en az yedi (7) günün esas alınması gerekmektedir.

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır. Hangi yol ile taşınırsa taşınsın, malın bir yerden başka bir yere nakli için taşıma irsaliyesi düzenlemek gerekmektedir.

Kendine ait araç ile kendi mallarını taşıyanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir.

Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri ile yapıldığı durumlarda, bu firmaların taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır. Taşınan malın ticari veya gayri ticari nitelikte olmasının bir önemi yoktur. Ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev eşyası gibi ticari olmayan nitelikte de olsa taşıma irsaliyesi düzenlemesi gereklidir.


Taşıma İrsaliyesinde Bulunması Gerekli Olan Bilgiler

.Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası
.Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret ünvanı, vergi dairesi hesap numarası
.Taşınacak malın, taşımayı ücret karşılığında yapacak olan tarafından teslim alındığı tarih
.Malın cinsi ve miktarı
.Malın kimin tarafından tevdi edildiği
.Taşıma karşılığında alınan ücret

Taşıma irsaliyesi üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha eşyayı taşıtana, bir nüsha eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası da taşımayı yapan firmada kalır.


Gelelim e-İrsaliye'ye...

E-irsaliye; kayıtlı kullanıcılar arasında alınıp gönderilebilen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede olması gereken bilgileri barındıran kağıt irsaliye ile aynı niteliklere sahip elektronik belgedir.

GİB’den alınan bilgilere göre; e-İrsaliye, kapalı devre olması, mimarisi, teknik yapısı sebebiyle e-fatura sistemiyle benzer bir yapıya sahip olacaktır. Faturalar UBL 2.1 TR formatında oluşturulacaktır. E-irsaliye’de; sevk irsaliyesine ek olarak, malların sevki sırasında ve sevk irsaliyesinin alıcı tarafından teslim alındığını gösteren belgeler sisteme işlenebilecek, yanı sıra irsaliyesinin alıcı tarafından teslim alındığını gösteren belgeler ile alıcılar malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabileceklerdir. E-irsaliye belgesinde, malı taşıyan aracın plakası ve şöförün TCKN’si de yer alacak ve e-imza ile imzalanacaktır.

Gerekli alt yapı ve sistem hazırlıklarını tamamlayanlar, 01.01.2017’de e-irsaliye uygulamasına geçebiliyor olacaktır.

e-irsaliye ile birlikte fiziksel arşiv, basım, matbaa ve gönderim harcamalarından büyük ölçüde tasarruf sağlanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılacak e-İrsaliye uygulamasının güncel sürecini Digital Planet olarak takip ediyoruz. e-İrsaliye’yi, kılavuza uygun değişimleri önceden planlayarak, hazır sistem alt yapımız ile heyecanla karşılayacağız! Müşterilerimiz, deneyimli ekibimizin desteği ile bu yeni uygulamaya kolayca uyum sağlayacak!

PAYLAŞ:

Bilgilendirme

Digital Planet

Tarih

17.11.2016

KATEGORİ

Bilgilendirme